Ryhmäkodit

Maisonkodin ryhmäkodit; Maisonkoti, Hemma ja Sokrates, tarjoavat erityistason kuntoutusta ja tuettua asumispalvelua. Palvelu sisältää:

•  tuetun asumisen •  ateriat •  hoito/kuntoutuspalvelut

•  psykiatrian erikoislääkärin palvelut •  virike -ja lomatoimintaa

Maisonkodin ryhmäkodit sijaitsevat Helsingin Kannelmäessä lähellä palveluja.

Asukkaille laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Arkielämän taitoja ja velvollisuuksia sekä elämänhallintaa harjoitellaan yksilö-, yhteisö- ja ryhmähoidon sekä logofilosofian avulla. Opeteltavia asioita ovat mm.

•  sairauteen sopeutuminen •  sairauden kanssa eläminen ja itsestä huolehtiminen

•  arkielämän taidot •  vuorovaikutustaidot

•  virike- ja harrastustoiminta •  vastuunottaminen ja autonomia

Maisonkodin toiminnassa toteutetaan kuntouttavaa työotetta. Päiväohjelmaa, asumisen tukitoimintaa, virike- ja lomatoimintaa, tekemistä ja ryhmiä on runsaasti.

Copyright ©2005 Maisonkoti. All rights reserved.