Mallintamisprojekti

Maisonkoti on saanut TEKES -tukea palvelun tuotekehitykseen ja tuotekehitysprojekti on hyväksytty Tekesin FINN WELL teknologiaohjelmaan. Projektin kuvaus:

Maisonkoti tuottaa asumis- ja kuntoutuspalveluja mielenterveysongelmaisille. Vaikka osaaminen on Suomessa kansainvälisesti korkeaa tasoa, silti kuntoutumisessa tarvittavaa tietoa on hajallaan eri asiantuntijoilla. Mallintamisprojektissa tietoa pyritään kokoamaan ja sen avulla parantamaan palvelun vaikuttavuutta. Mallissa kuvataan, kehitetään ja tuotteistetaan Maisonkodin kuntouttavan palveluasumisen malli. Projektiin kuuluu myös osa, jossa tutkitaan teknologian käyttöä ja motivaation merkitystä sekä niiden osuutta mielenterveysasiakkaan kuntoutumisessa.

Projektin kuvaus löytyy myös FINN WELL teknologiaohjelman kotisivuilta.

Copyright ©2005 Maisonkoti. All rights reserved.