Linkkejä

Tässä muutamia hyödyllisiä linkkejä, joista voi löytyä apua ja lisätietoja mielenterveystyössä työskenteleville, sekä heidän asiakkailleen:
Sosiaali- ja terveysministeriö
Kansaneläkelaitos
Stakes
Kansalaisen käsikirja (hyvä tietopaketti)
Helsingin sosiaaliviraston internet neuvonta
Insp

Mielenterveyden alalla toimivia yhdistyksiä
Mielenterveyden keskusliitto
Mielenterveysseura
Omaiset mielenterveystyön tukena

Englannin kielisiä sivustoja / Web pages in English
National Mental Health Consumers' Self-Help Clearinghouse
Internet Mental Health
The World Federation for Mental Health

Copyright ©2005 Maisonkoti. All rights reserved.