Palvelun laatu

Palvelujen hyvä laatu on tärkeä. Laadun kehittämisen ohella Maisonkodissa on pyritty arvioimaan myös mielenterveyskuntoutukseen liittyviä käsitteitä. Ammattitaitoinen ja erikoistunut henkilökunta, sekä sitoutumisemme noudattamaan alan parhaita hoitokäytäntöjä takaavat laadukkaan palvelun. Maisonkodissa työskentelee mm.

•  erikoissairaanhoitaja
•  sairaanhoitajia
•  sosionomi
•  toimintaterapeutti
•  lähihoitajia
•  psykiatrian erikoislääkäri ja eri alojen asiantuntijoita ostopalveluina

Laadunhallinnassa käytetään Suomen Kuntaliitossa kehitettyä ITE -menetelmää. Menetelmällä on linkit mm. SFS ISO 9000 -laatustandardeihin sekä Suomen laatupalkintokriteereihin.

Copyright ©2005 Maisonkoti. All rights reserved.