Historia

Yhtiön perustaja toimi erikoissairaanhoitajana mielenterveystoimistossa 1990-luvun alussa. Työssään hän huomasi, ettei mielenterveyden avohoidossa ollut riittävästi asumis- ja kuntoutuspalveluja tuottavia yrityksiä ja ettei avohoitoon siirtymässä olleille mielenterveyspotilaille yksinkertaisesti ollut kunnon paikkaa minne heidät olisi voinut kotiuttaa. Ryhmäkodin alkuperäinen idea on lähtöisin tästä havainnosta.

Yhteisöllisyys

Tarkoituksenmukaisten asumis- ja kuntoutuspalvelujen puute ja halu auttaa mielenterveyskuntoutujia johti aikoinaan tämän yrityksen perustamiseen. Maisonkoti toimii yhä noudattaen samoja arvoja kuin perustettaessa ja edelleen kehittyen. Maisonkodin sydän ja sielu kumpuaa yhteisöllisyydestä, vuorovaikutuksesta asukkaiden, heidän omaistensa, työntekijöiden ja sosiaaliviranomaisten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Mielenterveysasiakkailla on usein ongelmana yksinäisyys, ihmissuhteiden vähäisyys, arkuus ja ujous. Yhteisöllisyys vastaa juuri näihin tarpeisiin.

Copyright ©2005 Maisonkoti. All rights reserved.